Dự toán xây dựng

Lập HS dự thầu - đấu thầu Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư

Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư

Xem kết quả: / 39
Bình thườngTuyệt vời 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội;

Download file tại đây (http://www.mediafire.com/?pybk9wudbrrbqo8)

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số:       /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày     tháng   năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư (Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư);

Căn cứ Quyết định số:       /QĐ-…(tên cơ quan giao KH vốn)ngày     tháng   năm 200…của… về việc phê duyệt kế hoạch vốn cho dự án ….(tên dự án);

Căn cứ Quyết định số:      /QĐ-… (tên cơ quan phê duyệt) ngày ….tháng … năm 200…về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán dự án (tên dự án) hoặc phê duyệt dự toán;

Các căn cứ khác ( nếu có)……………..,

(Tên chủ đầu tư) trình …………..UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án theo các nội dung sau:

Tên dự án:…………………………………………………………………..

Chủ đầu tư:…………………………………………………………………

Quy mô đầu tư:…………………………………………………………….

Tổng mức đầu tư:…………………………………………………………..

Nguồn vốn:………………………..……………………………………….

Thời gian thực hiện:………………………………………………………..

1. Phần công việc đã thực hiện: ( Bao gồm các công việc liên quan tới chuẩn bị dự án với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện )

TT

Công việc

Đơn vị thực hiện

Căn cứ pháp lý để thực hiện

Giá trị

Loại hợp đồng

2. Phần công việc không đấu thầu: (Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định từ điều 18 đến điều 24 của Luật Đấu thầu và điều 97 của Luật Xây dựng)

TT

Công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị

3. Phần kế hoạch đấu thầu: (Bao gồm những công việc hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định từ điều 18 đến điều 24 của Luật Đấu thầu và điều 97 của Luật Xây dựng, kể cả các công việc như rà phá bom mìn, xây dựng khu tái định cư, bảo hiểm công trình, đào tạo…..)

- Cơ sở của việc chia dự án thành các gói thầu trên cơ sở tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án và có quy mô gói thầu hợp lý. Nêu rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Nội dung của từng gói thầu bao gồm:

a.      Tên gói thầu:

b.      Giá gói thầu:

c.      Nguồn vốn:

d.      Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu:

e.      Thời gian lựa chọn nhà thầu:

f.        Hình thức hợp đồng:

g.      Thời gian thực hiện hợp đồng:

Với những nội dung nêu trên,……….(tên chủ đầu tư) kính đề nghị UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xem xét phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án./.

Nơi nhân:

-          Như trên;

-          Lưu.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

 

Phần mềm dự toán

KIW - Phần mềm tính toán khung thép tiền chế KIW - Phần mềm tính toán khung thép tiền chế Trong một thập niên gần đây, KIW đã khẳng định được vị trí dẫn đầu của mình
Phần mềm dự toán G8 Phần mềm dự toán G8 Phần mềm tính đơn giá dự toán, dự thầu G8 là phần mềm đã được kế thừa, và
MBW-Phần mềm tính móng băng MBW-Phần mềm tính móng băng MBW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu móng băng bê tông cốt thép
MDW - Phần mềm tính toán móng đơn MDW - Phần mềm tính toán móng đơn MDW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế móng đơn bê tông cốt thép đưa ra
STP Phần mềm kế toán Việt STP Phần mềm kế toán Việt Phần mềm kế toán Basic Accounting là một dòng sản phẩm phần mềm kế toán đóng gói

Tin Tức

Hàng loạt công trình trọng điểm khởi công năm 2012 Hàng loạt công trình trọng điểm khởi công năm 2012 Tuyến đường sắt đô thị số 1, cầu Sài Gòn 2, đường song hành Hà Huy Giáp, 10 cây
'Dứt khoát không để công trình giao thông chậm tiến độ' 'Dứt khoát không để công trình giao thông chậm tiến độ' Trực tiếp giám sát các công trình giao thông, quy rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để
Xây dựng đường vận chuyển bô xít Xây dựng đường vận chuyển bô xít Ngày 23/12, Bộ Giao thông Vận tải sẽ khởi công dự án cải tạo quốc lộ 20 nối từ
Bộ trưởng Xây dựng: ‘Doanh nghiệp phá sản là bình thường’ Bộ trưởng Xây dựng: ‘Doanh nghiệp phá sản là bình thường’ Người đứng đầu ngành xây dựng cho biết, doanh nghiệp bất động sản đầu tư theo
Làm đủ mọi nghề để trở thành kỹ sư xây dựng Làm đủ mọi nghề để trở thành kỹ sư xây dựng Để có tiền chi tiêu và mua sắm sách vở, máy tính, đồ dùng phục vụ học tập, tôi

Trực Tuyến

Hiện có 12 khách Trực tuyến