Dự toán xây dựng

Lập dự án đầu tư Lập dự án đầu tư xây dựng trang trại nuôi bò sữa

Lập dự án đầu tư xây dựng trang trại nuôi bò sữa

Xem kết quả: / 72
Bình thườngTuyệt vời 

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN........................................... 4

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư........................................................................................................ 4

I.2. Mô tả sơ bộ dự án............................................................................................................. 4

I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án......................................................................................... 4

CHƯƠNG II:     NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG........................................................ 8

II.1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.............................................................. 8

II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam:............................................ 8

II.2. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA11

II.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA.................... 14

II.4. Thị trường và mật độ dân số các tỉnh miền Trung và TP.HCM................................... 16

II.5. Một số Trang trại nuôi bò sữa điển hình....................................................................... 17

CHƯƠNG III:   SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH............... 19

III.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư............................................................................................... 19

III.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng.................................................................................... 19

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG................................................................ 21

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng............................................................................................... 21

IV.2. Điều kiện tự nhiên........................................................................................................... 21

IV.2.1. Địa hình...................................................................................................................................................... 21

IV.2.2. Áp suất không khí..................................................................................................................................... 21

IV.2.3. Nhiệt độ....................................................................................................................................................... 21

IV.2.4. Độ ẩm.......................................................................................................................................................... 22

IV.2.5. Lượng mưa................................................................................................................................................ 22

IV.2.6. Gió............................................................................................................................................................... 22

IV.2.7. Điều kiện thủy văn................................................................................................................................... 23

IV.3. Hiện trạng sử dụng đất.................................................................................................. 24

IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án................................................................... 24

IV.3.2. Công trình kiến trúc khác.................................................................... 24

IV.3.3. Hiện trạng dân cư............................................................................... 24

IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.................................................................... 25

IV.4.1. Đường giao thông............................................................................... 25

IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt..................................................................... 25

IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường...................................... 25

V.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng.............................................. 25

IV.4. 5. Hệ thống cấp nước............................................................................. 25

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng................................................................ 25

CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG........................... 26

5.1 Tổng quĩ đất đầu tư xây dựng công trình................................................ 26

5.2 Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất.................................. 26

CHƯƠNG VI: QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN...................................................... 27

VI.1. Phạm vi dự án................................................................................................................. 27

VI.2. Lựa chọn cấu hình và công suất.................................................................................... 27

VI.2.1. Mô hình các hạng mục đầu tư xây dựng nhà máy sữa Dairyland.................................................. 27

VI.2.2. Qui mô đầu tư xây dựng:....................................................................................................................... 28

CHƯƠNG VII:  GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ................................... 43

VII.1. Các hạng mục công trình............................................................................................... 43

VII.2. Giải pháp thiết kế công trình...................................................................... 43

VII.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án...................................................... 43

VI.2.2. Giải pháp quy hoạch:............................................................................... 43

VII.2.3. Giải pháp kiến trúc:................................................................................ 43

VII.2.4. Giải pháp kết cấu:.................................................................................. 44

VII.2.5. Giải pháp kỹ thuật.................................................................................. 44

VII.3. Qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật........................................................... 45

VII.3.1. Đường giao thông.................................................................................. 45

VII.3.2. Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng:........................................................... 46

VII.3.3. Hệ thống thoát nước mặt:....................................................................... 46

VII.3.4. Hệ thống thoát nước bẩn – vệ sinh môi trường:......................................... 46

VII.3.5. Hệ thống cấp nước:............................................................................... 46

VII.3.6. Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng:............................................... 47

VII.4. Xây dựng đường, sân bãi.................................................................................................................................. 47

VII.5. Hệ thống cấp thoát nước.................................................................................................................................... 48

VII.6. Hạ tầng kỹ thuật................................................................................................................................................. 48

CHƯƠNG VIII:PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...................... 49

VIII.1.Phương án hoạt động và sử dụng người lao động......................................................... 49

CHƯƠNG IX:    PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH....................................... 50

IX.1. Tiến độ thực hiện............................................................................................................ 50

IX.2. Giải pháp thi công xây dựng.......................................................................................... 50

IX.2.1. Phương án thi công.................................................................................................................................. 50

IX.3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG..................................................................................... 51

IX.4. THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH..................................................................................... 51

IX.5. Hình thức quản lý dự án................................................................................................. 52

CHƯƠNG X:       ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN.......................... 53

X.1. Đánh giá tác động môi trường....................................................................................... 53

CHƯƠNG XI:    TỔNG MỨC ĐẦU TƯ.................................................................. 63

XI.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư............................................................................................ 63

XI.2. Nội dung Tổng mức đầu tư............................................................................................ 64

XI.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt.................................................................................................................... 64

XI.2.2. Chi phí thiết bị............................................................................................................................................ 64

XI.2.3. Chi phí quản lý dự án:.............................................................................................................................. 64

XI.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm............................................................................................ 65

XI.2.5. Chi phí khác............................................................................................................................................... 65

XI.2.6. Dự phòng phí:............................................................................................................................................ 65

XI.2.7. Lãi vay trong thời gian xây dựng:.......................................................................................................... 66

CHƯƠNG XII:  VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN.......................................................... 70

XII.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án.......................................................................................... 70

XII.2. Nguồn vốn...................................................................................................................... 70

XII.3. Phương án hoàn trả vốn vay.......................................................................................... 71

CHƯƠNG XIII:HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN............................... 72

XIII.1.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 72

XIII.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán............................................................................................. 72

XIII.2.Tính toán chi phí............................................................................................................. 72

Bảng tổng hợp chí phí 08 năm đầu của dự án:....................................................................................................... 74

Bảng tổng hợp doanh thu 08 năm đầu của dự án:................................................................................................. 76

XIII.3.Các chỉ tiêu kinh tế của dự án........................................................................................ 80

XIII.4.Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội............................................................................ 80

CHƯƠNG XIV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................... 81

XIV.1.Kết luận.......................................................................................................................... 81

XIV.2.Kiến nghị........................................................................................................................ 81

 

Phần mềm dự toán

KIW - Phần mềm tính toán khung thép tiền chế KIW - Phần mềm tính toán khung thép tiền chế Trong một thập niên gần đây, KIW đã khẳng định được vị trí dẫn đầu của mình
Phần mềm dự toán G8 Phần mềm dự toán G8 Phần mềm tính đơn giá dự toán, dự thầu G8 là phần mềm đã được kế thừa, và
MBW-Phần mềm tính móng băng MBW-Phần mềm tính móng băng MBW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu móng băng bê tông cốt thép
MDW - Phần mềm tính toán móng đơn MDW - Phần mềm tính toán móng đơn MDW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế móng đơn bê tông cốt thép đưa ra
STP Phần mềm kế toán Việt STP Phần mềm kế toán Việt Phần mềm kế toán Basic Accounting là một dòng sản phẩm phần mềm kế toán đóng gói

Tin Tức

Hàng loạt công trình trọng điểm khởi công năm 2012 Hàng loạt công trình trọng điểm khởi công năm 2012 Tuyến đường sắt đô thị số 1, cầu Sài Gòn 2, đường song hành Hà Huy Giáp, 10 cây
'Dứt khoát không để công trình giao thông chậm tiến độ' 'Dứt khoát không để công trình giao thông chậm tiến độ' Trực tiếp giám sát các công trình giao thông, quy rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để
Xây dựng đường vận chuyển bô xít Xây dựng đường vận chuyển bô xít Ngày 23/12, Bộ Giao thông Vận tải sẽ khởi công dự án cải tạo quốc lộ 20 nối từ
Bộ trưởng Xây dựng: ‘Doanh nghiệp phá sản là bình thường’ Bộ trưởng Xây dựng: ‘Doanh nghiệp phá sản là bình thường’ Người đứng đầu ngành xây dựng cho biết, doanh nghiệp bất động sản đầu tư theo
Làm đủ mọi nghề để trở thành kỹ sư xây dựng Làm đủ mọi nghề để trở thành kỹ sư xây dựng Để có tiền chi tiêu và mua sắm sách vở, máy tính, đồ dùng phục vụ học tập, tôi

Trực Tuyến

Hiện có 9 khách Trực tuyến